ZO 4/2023

Tworóg 10.08.2023 r.

 

Zapytanie ofertowe

na zakup sprzętu komputerowego w postaci serwerów, UPS-serwer, oraz UPS-komputer  dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tworogu  w ramach zawartej Umowy nr UM.POZ2.U-20757.2022-00/4796/2023/855 o powierzenie Grantu na realizację przedsięwzięcia p.n. Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ, na podstawie  Wniosku o powierzenie Grantu nr W-20757.

Zapytanie ofertowe – serwery

Załącznik 1 – Formularz oferty

Załącznik 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 3 – Wzór umowy

Załącznik 4 – Wzór protokołu odbioru

Informacja z otwarcia ofert