Medycyna pracy

lek. med. Małgorzata Sobol-Kluz

  • badania profilaktyczne do pracy (brak czynników szkodliwych)
  • badania kandydatów do prawa jazdy
  • badania dla celów sanitarno -epidemiologicznych