Gabinety Medycyny Szkolnej

  • Gimnazjum w Brynku
  • Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Tworogu
  • Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boruszowicach
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa w Wojsce
  • Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wojsce
  • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie