Historia

Budynek został wybudowany w latach 1973-1975  przez mieszkańców gminy Tworóg, przy pomocy środków własnych oraz gminnych. Rolę Naczelnika Gminy Tworóg pełnił wówczas Pan Wojciech Żebrowski. Kierownikiem ośrodka był  lek. med. Tadeusz Niemiec. Następnie od roku 1989 funkcję kierownika ośrodka zdrowia pełniła lek. med. Halina Wojtkowska-Żebrowska. Ośrodek wchodził w skład Zespołu Opieki Zdrowotnej Tarnowskie Góry, następnie w Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego Tarnowskie Góry i od 15.08.2000 roku stanowi Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Tworóg. Kierownikiem placówki został dr n. med. Andrzej Elwart. Funkcję pełnił do roku 2013. W tym czasie została przeprowadzona generalna modernizacja budynku dostosowując go do współczesnych standardów. Od roku 2014 dyrektorem placówki jest lek. med. Małgorzata Sobol-Kluz.