..

.


Bezpłatna opieka medyczna dla uchodźców z Ukrainy! Wszystkie osoby, które uciekły przed wojną z terenu Ukrainy i posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub też w dokumencie podróży mają odcisk stempla Straży Granicznej RP z datą od 24.02.2022, mogą bezpłatnie korzystać z polskiej opieki medycznej i służby zdrowia. Szczegóły tutaj: https://www.nfz.gov.pl./aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html

Безкоштовна медична допомога для біженців з України. Всі громадяни, які втекли від війни з території України, можуть безкоштовно користуватися з медичних послуг на території Польщі. Це стосується осіб, які мають відповідний документ, виданий Прикордонною Службою або мають печатку в закордонному паспорті, яка надається при перетині кордону з датою від 24.02.2022. Детальніше тут: https://www.nfz.gov.pl./aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html
Od listopada 2021 r. Ośrodek Zdrowia wykonuje badania przesiewowe słuchu dla wszystkich pacjentów, którzy ukończyli 55 rok życia w każdy I-szy czwartek miesiąca od godz. 13 do 15

Recepty na lekarstwa stałe można zamawiać w następujący sposób:
– telefonicznie pod numerem 32 285 73 45
– telefonicznie pod numerem 32 285 54 58
– mailowo ZAMÓW RECEPTE


W związku z dużą zachorowalnością na COVID-19 w Gminie Tworóg i powiecie tarnogórskim zarówno pacjentów jak i personelu medycznego
zarządza się:

  • recepty i skierowania wypisywane są raz w miesiącu
  • pacjenci do specjalistów przychodzą pojedynczo, zgodnie z ustalonym terminem i ustaloną godziną

W godzinach porannych linia telefoniczna jest szczególnie przeciążona, zapewniamy że linia telefoniczna działa i odbieramy każdy telefon.

Prosimy Państwa o cierpliwość i wyrozumiałość.


W SPZOZ Tworóg sprzęt komputerowy, biurowy oraz oprogramowanie mMedica zostało sfinansowane w ramach:
Umowy nr UM.POZ2.U-20757.2022-00/4796/2023/855 o powierzenie Grantu na realizację przedsięwzięcia
pn. Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ
na podstawie Wniosku o powierzenie Grantu nr W-20757


glowna_box1glowna_box2glowna_box3glowna_box4
 

Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich.


Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego